Lüks Sınıf Otellerin Instagram Paylaşımlarının İncelenmesi: İstanbul’da Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Kamil Çelik
Cenk Bora

Özet

Günümüzde hızla gelişen ve kullanımı her geçen gün artan sosyal medya platformları sayesinde insanlar ve işletmeler yeni alışkanlıklar ve deneyimler kazanmaktadırlar. Bu sosyal medya platformlarından biri de Instagram’dır. Instagram, birçok kişi için fotoğraf ve video paylaşımı yapabildikleri ve boş zamanlarını değerlendirebildikleri bir sosyal medya platformudur. İşletmeler için ise mevcut ve potansiyel müşterileriyle iletişim kurdukları, kendi reklamlarını ve tanıtımlarını yaptıkları ve pazarlama faaliyetlerini yürüttükleri bir sosyal medya platformudur. Otel işletmelerinin Instagram’ı etkin kullanmaları, rekabet ortamındaki başarılarını etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada lüks sınıf otel işletmelerinin Instagram üzerinden yapmış oldukları paylaşımlar incelenmiştir. Bunun için İstanbul’un Beyoğlu ve Şişli bölgelerinde yer alan 8 adet lüks sınıf otel işletmesi araştırmaya dahil edilmiştir. Bunlar; CVK Park Bosphorus Hotel, Fairmont Quasar İstanbul Hotel, Hilton İstanbul Bosphorus Hotel, InterContinental İstanbul Hotel, JW Marriot İstanbul Bosphorus Hotel, Park Hyatt İstanbul Hotel, Pera Palace Hotel İstanbul, The St. Regis İstanbul Hotel’dir. Bahsi geçen otellerin 01-31 Ekim 2021 tarihleri arasında paylaştıkları toplam 108 adet gönderi incelenmiş ve elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelenen otel işletmelerinin Instagram üzerinden en çok Tesis ve Marka Tanıtımı, Mekân Hizmet ve Olanak Tanıtımı ve Etkinlik Haberleri kategorilerinde paylaşım yaptıklarını göstermiştir. İncelenen otellerin en az Sosyal Sorumluluk, Farkındalık kategorisinde paylaşım yaptıkları saptanmıştır. Son olarak, çalışmada yer alan otellerin yeterli sayıda gönderi paylaşmadıkları görülmüş ve paylaşım sayılarını artırmaları önerilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çelik, K., & Bora, C. (2022). Lüks Sınıf Otellerin Instagram Paylaşımlarının İncelenmesi: İstanbul’da Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 202–226. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.948
Bölüm
Makaleler