Turizm Destinasyonunun Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Sağlayabilmesinde Doğal ve Tarihi Çevrenin Önemi: Çanakkale Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mustafa Boz
Mustafa Boz

Özet

Yurtiçi ve uluslararası turizm hareketlerinin artması ile birlikte, turizmden gelir elde etmek isteyen yeni destinasyonlar da turizm pazarına girmekte, ülkeler ve destinasyonlar arasındaki rekabet gün geçtikçe artmaktadır. Araştırmanın temel sorularını, turizm destinasyonunun sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmesinin şartları nelerdir? Bu konuda doğal ve tarihi çevrenin önemi nedir? Konuları oluşturmaktadır. Çalışmanın araştırma yöntemi; nitel araştırma yöntemlerinden arşiv / doküman taraması ve gözleme dayanmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak, literatür taraması yapılarak rekabet, sürdürülebilir rekabet, bir turizm destinasyonun rekabet avantajı sağlayabilmesi için yapılması gerekenler, doğal ve tarihi çevrenin sürdürülebilir turizmdeki önemi üzerinde durularak, turizm destinasyonu olarak Çanakkale’nin avantajlı ve dezavantajlı yönleri ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Daha sonra, arşiv/doküman taraması ve gözlem yapılarak, ildeki maden arama ve işleme çalışmalarının, kurulan ve kurulmak istenen termik santrallerin, turizm destinasyonu olarak, Çanakkale’nin doğal ve tarihi çevresini nasıl etkileyebileceği ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, Çanakkale ilindeki yoğun madencilik faaliyetleri ve termik santral yatırımları, ilin doğal dokusuna ve tarihi mirasına zarar vermektedir. Uzun vadede ortaya çıkabilecek, hava, su, toprak kirliliği, toprak kaybı gibi sonuçlar, hem halk sağlığını ve yaşam kalitesini hem de sürdürülebilir turizm kalkınmasını olumsuz olarak etkileyecektir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Boz, M., & Boz, M. (2021). Turizm Destinasyonunun Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Sağlayabilmesinde Doğal ve Tarihi Çevrenin Önemi: Çanakkale Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 146–158. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/59
Bölüm
Makaleler