Kıyı ve Şehir Otelciliği Kapsamında Personelin Psikolojik İyi Oluş Algısı: Kim Daha Mutlu?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ayşe ATAR YILMAZ

Özet

En önemli hizmet sektörü alanlarından biri olan turizmde çalışma hayatının odak noktası insan olduğu için örgütsel iletişim, çalışma şartları, hazır bulunuşluk, kendini gerçekleştirme gibi durumların bireylerin psikolojik iyi oluşlarında etkisi olduğu varsayılmaktadır. Fakat merak edilen bir başka durum daha vardır ki psikolojik iyi oluş durumlarının çalışılan bölgeye göre de değişip değişmediğidir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; turizm sektöründe çalışan personelin psikolojik iyi oluş durumlarının çalışılan bölgeye göre farklılığının bulunup bulunmadığının ön plana çıkarılmasıdır. Bu bağlamda kıyı (Alanya) ve şehir otelciliği (Ankara) kapmasında seçilen turizm işletmelerinde çalışan toplamda 759 personelden anket formu vasıtasıyla veri toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre şehir otelciliğinde çalışan personelin psikolojik iyi oluş düzeylerinin daha yüksek olduğu görülürken cinsiyet, statü gibi demografik faktörler üzerinde psikolojik iyi oluşun herhangi bir farklılığa neden olmadığı sonucuna da ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
ATAR YILMAZ, A. (2022). Kıyı ve Şehir Otelciliği Kapsamında Personelin Psikolojik İyi Oluş Algısı: Kim Daha Mutlu?. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(2), 591–606. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/612
Bölüm
Makaleler