Türk Airbnb Kullanıcılarında Otantiklik Arayışı

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yasemin Koçak

Özet

Nitel bir çalışma olarak tasarlanan bu araştırmada Türk Airbnb kullanıcılarının, konaklama paylaşım uygulamalarından Airbnb’yi tercih etmelerinde otantiklik arayışının etkisini ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgu bilim) yaklaşımı benimsenmiş ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Görüşme verilerin sistemli bir şekilde analizi için MAXQDA kullanılmıştır. Bu bağlamda 25 Türk Airbnb kullanıcısı ile görüşmeler yapılmıştır. Airbnb’yi tercih etme sebepleri ekonomik fayda, ev konforu, yenilik deneyimleme ve otantikliktir. Otantiklik, fiyat etkisini azaltmaktadır. Otantiklik arayışında olan kişiler daha fazla ödeme yapmaya razıdır. Katılımcılardan dokuzu seyahatlerini belirleme aşamasında Airbnb konutlarında otantiklik arayışında olmakla birlikte, Airbnb’yi otelden ayıran bir unsur olarak otantikliği görmektedir. Türk Airbnb kullanıcıları yurt dışında otantiklik arayışında bulunmakla birlikte, yurt içindeki konaklamalarında otantiklik arayışı düşüktür. Otantiklik, iç mekan ve atmosfer ve dış çevre olmak üzere iki temel unsurdan oluşmaktadır. Bu iki unsuru da farklılık, tarihi öğeler, sanat ve yerellik oluşturmaktadır. Yaşadıkları otantik deneyim, memnuniyetlerinde önemli bir rol oynamaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Koçak, Y. (2022). Türk Airbnb Kullanıcılarında Otantiklik Arayışı. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), 898–913. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1130
Bölüm
Makaleler