Kültürel Miras Turizmi Değerlerinin Korunması ve Sürdürülebilirliği Kapsamında Yerel Halkın Tutumu: Cumalıkızık Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yeliz Pekerşen
Erkan Güneş
Berkay Seçuk

Özet

Kültürel miras unsurlarının korunmasında, sürdürülebilirliğinin sağlanmasında ve turizm amaçlı kullanılmasında yerel halkın katılımı oldukça önemlidir. Bursa Cumalıkızık Köyü’de, sahip olduğu kültürel miras unsurları ile UNESCO Dünya miras listesi içerisinde yer almış önemli destinasyonlardan bir tanesidir. Bu çalışma; kültürel miras turizmi açısından önemli kaynaklara sahip Cumalıkızık’da yaşayan yerel halkın turizmi, kültürel miras turizmini ve kültürel miras kaynaklarının korunmasına yönelik görüşlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Nicel yöntemin kullanıldığı çalışmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. 2018 yılı Kasım ve Aralık aylarında araştırma amacı doğrultusunda anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan yerel halkın turizm bilincinin yüksek olduğu, kültürel miras turizmine olumlu yaklaştıkları ve kültürel miras kaynaklarının korunması gerektiğinin bilincinde oldukları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte yerel halk turizmden elde edilecek faydanın ve ortaya çıkabilecek olumsuzlukların da farkındadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Pekerşen, Y., Güneş, E., & Seçuk, B. (2021). Kültürel Miras Turizmi Değerlerinin Korunması ve Sürdürülebilirliği Kapsamında Yerel Halkın Tutumu: Cumalıkızık Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 350–368. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/74
Bölüm
Makaleler