Mutfak Departmanında Kronizmin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Marmaris Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Alper Kurnaz

Özet

Eş-dost kayırmacılığı olarak literatüre geçen kronizm günümüzde hemen hemen birçok alanda karşılaşılan bir durum haline gelmiştir. Araştırmada turizm sektörü içinde yer alan konaklama işletmelerinin mutfak departmanları kronizm açısından ele alınmaktadır. Bu doğrultuda mutfak departmanı çalışanlarının kronizm algısı ile iş tatmini ve işten ayrılma niyeti değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma evrenini Muğla’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin mutfak departmanı çalışanları oluşturmaktadır. Örneklem ise Marmaris konaklama işletmeleri mutfak departmanlarıdır. Araştırma da belirlenen hipotezler, korelasyon ve regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda kronizmin her bir boyutunun (işlem kronizmi, terfide kronizm, işe alma sürecinde kronizm, ücret kronizmi, performans değerlemede kronizm) işten ayrılma niyeti ile anlamlı bir ilişki içinde olduğu, iş tatmini boyutu ile ise negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kurnaz, A. (2021). Mutfak Departmanında Kronizmin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Marmaris Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 453–470. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/80
Bölüm
Makaleler