Turistlerin Yöresel Yiyecek Beğenilerinin Davranışsal Niyetlere Etkisi: Cunda Adası Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Fatih Çolakoğlu
M. Oğuzhan İlban

Özet

Bu çalışmada; Cunda Adası’nı ziyaret eden yerli turistlerin, Cunda Adası’na özgü yöresel yiyeceklerin sunulduğu restoranlardaki yöresel yiyecek beğenilerinin, memnuniyete ve memnuniyetin, satın alım sonrası davranışlara olan etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu etkilerin ortaya çıkartılabilmesi adına Cunda Adası restoranlarında bir ön test gerçekleştirilmiş ve yöresel yiyecekler ölçeği oluşturulmuştur. Yöresel yiyecekler, müşteri memnuniyeti ve davranışsal niyetler ile katılımcıların tanımlayıcı özelliklerinin bulunduğu anket 406 yerli turist üzerinde gerçekleştirilmiş ve beklenen etkiler yapısal eşitlik modeli vasıtasıyla analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların yöresel yiyecek ölçeğinin alt boyutlarından olan yöresel otlar ve deniz ürünlerini beğenilerinin müşteri memnuniyeti üzerinde, müşteri memnuniyetinin ise davranışsal niyetler üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çolakoğlu, F., & İlban, M. O. (2021). Turistlerin Yöresel Yiyecek Beğenilerinin Davranışsal Niyetlere Etkisi: Cunda Adası Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 484–498. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/82
Bölüm
Makaleler