Turist Rehberi Adaylarının 2019 Yılı Eğitim Uygulama Gezisine Yönelik Algıları: Nitel Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Özlem F. Güzel
Volkan Kalın
Eren Nacak
Evrim Bilgi

Özet

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği, Madde 14’e istinaden üniversitelerin turizm rehberliği bölümlerinden mezun olan ya da mezun olacak rehber adayları ile ruhsatnamelerine yeni bölge ekletmek isteyen rehberler için Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında yapılan yurtiçi uygulama gezilerine katılım zorunludur. Bu eğitim gezisi, rehber adayları için tarihi ve turistik alanları tanımak ve bilgi sahibi olmak açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda gezilerin planlanması ve yönetimi aşamaları önem arz etmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada turist rehberi adaylarının rehber olmadan önce çıktıkları uygulama gezisine yönelik beklentileri, geziden ne tür deneyimler elde ettikleri ve bu deneyimleri nasıl değerlendirdiklerinin keşfedilmesi amaçlanmaktadır. Amaç kapsamında araştırmada nitel araştırma yaklaşımı tercih edilmiştir. Söz konusu uygulama gezisi fenomenine yönelik rehber adaylarının yaşadıkları deneyimler betimleneceği için araştırma fenomenolojik (olgu bilimsel) desende gerçekleştirilmiştir. Araştırma deseni mülakat yapmayı gerektirdiği için keşfedici/yorumlayıcı paradigma kapsamında veri elde edebilmek amacıyla 2019 yılında eğitim gezisine katılan 15 rehber adayı ile derinlemesine görüşme yöntemi gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin betimleyici analiz sonuçları araştırma soruları çerçevesinde; katılımcıların beklentileri, tura yönelik olumlu ve olumsuz fikirleri ve bu bağlamda gelecek turların geliştirilmesi için yapılabilecek değişikliklere yönelik önerileri olmak üzere dört başlık altında toplanmış, fiyat, konaklama, tur programı, bilgilendirme, tur rotası, öğrenci konu anlatımları, tur katılımcıları ve tur organizasyonu ile ilgili sorunlar tespit edilerek, eğitim gezisi planlaması, genel rehberlik eğitimi ile ilgili katılımcılardan gelen öneriler araştırmacılar tarafından yordanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
F. Güzel, Özlem, Kalın, V., Nacak, E., & Bilgi, E. (2021). Turist Rehberi Adaylarının 2019 Yılı Eğitim Uygulama Gezisine Yönelik Algıları: Nitel Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 575–595. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/87
Bölüm
Makaleler