Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İznik ile İlgili Metaforları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Burcu Soykök
Ayşen Acun

Özet

Bu çalışmada öğrencilerin İznik kavramına ilişkin zihinsel algıları metaforlar aracılığı ile tespit edilmek istenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu 2018- 2019 eğitim- öğretim dönemi Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 185 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilere “Bana göre İznik …… gibidir. Çünkü ….” ifadesi soru olarak yöneltilmiş ve öğrencilerden boşlukları kendi fikirleri doğrultusunda doldurmaları istenmiştir. Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin İznik ile ilgili 112 farklı metafor oluşturdukları belirlenmiştir. Oluşturulan bu metaforlar ortak özelliklerine göre 7 adet olumlu, 1 adet olumsuz olmak üzere 8 farklı kategori altında toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; en fazla üretilen metaforlar tarih (olumlu metafor) ve köy (olumsuz metafor) olarak belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Soykök, B., & Acun, A. (2021). Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İznik ile İlgili Metaforları. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 596–611. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/88
Bölüm
Makaleler