Uluslararası Turist Rolü Tipolojisinin Kuşaksal Bağlamda Analizi: Bir Bölümlendirme Önerisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Funda Bayrakdaroğlu
Pınar Eldem Çulhaoğlu

Özet

Son yılların önemli bir araştırma alanı olan kuşaklar insan kaynakları, eğitim ve tüketici davranışları gibi çeşitli disiplinler açısından ele alınmakla birlikte, turizm literatürü için oldukça yeni ve yeterince incelenmemiş bir konudur. Buna rağmen, kuşakların farklı ve çeşitlenen özelliklerinden yola çıkılarak turizm pazarında anlamlı bölümlere ulaşmak mümkündür. Çünkü her bir kuşağın kendine özgü değerleri, öncelikleri ve amaçları söz konusudur. Bu çalışma, turizmde bölümlendirme önerisi olarak kuşakların uluslararası turist rollerinin nasıl farklılaştığı üzerine yürütülmüştür. Anket yöntemiyle toplamda 671 katılımcıdan toplanan verilerden elde edilen bulgulara göre, çalışma kapsamında ele alınan Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z Kuşağı turistlerinin kültür yönelimli boyut, destinasyon yönelimli boyut, seyahat hizmetleri boyutu ve sosyal temas boyutu açısından farklı roller üstlenmekte ve çeşitli beklentiler ile turizm tercihlerinde bulunmaktadırlar. Bu bulgulara dayanarak, turizm pazarı, bölümlendirme kriteri olarak kuşaklara bağlı olarak ortaya çıkan bu farklılıklara göre bölümlendirilebilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Bayrakdaroğlu, F., & Eldem Çulhaoğlu, P. (2021). Uluslararası Turist Rolü Tipolojisinin Kuşaksal Bağlamda Analizi: Bir Bölümlendirme Önerisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 745–758. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/97
Bölüm
Makaleler