Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygısı ve Benlik Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

S. Banu Yıldız
Hülya Hayriye Halitoğulları

Özet

Bu çalışma, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygı düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak; “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği” ve “Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada turizm rehberliği ve turizm işletmeciliği bölümünde öğrenim gören 584 öğrenciye anket çalışması uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygı düzeyleri; cinsiyet, bölüm, sınıf ve yaş değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermezken, sosyal faaliyet, spor, yerleşke, kilo ve boy değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı ile benlik saygı düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yıldız, S. B., & Halitoğulları, H. H. (2021). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygısı ve Benlik Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 775–790. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/99
Bölüm
Makaleler