Yerel Halkın Festivallerin Başarı Faktörlerini Algılamalarına Yönelik Bir Çalışma: Beypazarı Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ayşe Nevin Sert

Özet

Her geçen gün artan sayısı ve çeşitliliğiyle festivaller dünyada önemli bir turizm çekicilik unsuru olarak kabul görmektedir. En kısa şekliyle “halk kutlaması” olarak tanımlanan ve sayı bakımından gittikçe artan festivallerin bazıları başarılı olurken bazıları da başarısız olmaktadır. Festivallerin başarılarını etkileyen çeşitli etkenler mevcuttur. Bu etkenlerden birisi de yerel halktır. Yerel halkın festivalleri başarılı görmesi festivallerin gelişmesine ve kalıcılığına olumlu etkide bulunmaktadır. Bu çalışmada yerel halkın festivallerin başarı faktörlerini algılamalarının tespit edilmesine çalışılmıştır. Çalışma kapsamında Beypazarı ilçe sakinlerine anket çalışması uygulanmıştır. Çalışma bulgularına göre yerel halk tarafından festivallerin başarısız olarak algılanması festivallerin gelişimini sekteye uğratmaktadır, olumlu algılanması ise gelişmesine destek sağlamaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Sert, A. N. (2021). Yerel Halkın Festivallerin Başarı Faktörlerini Algılamalarına Yönelik Bir Çalışma: Beypazarı Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 29–44. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/10
Bölüm
Makaleler