Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Doğa Residence Otel Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ayşe Nevin Sert

Özet

Dünyadaki çevresel bozulma her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak çevresel sorunların etkisini en aza indirmek amacıyla çevre dostu uygulamalara olan eğilim artmaktadır. Turizm sektöründe çevre çok önemli bir faktör olduğundan çevre dostu uygulamaların önemi büyüktür. Bu uygulamalardan biri de “Yeşil Pazarlama”dır. Bu çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde yeşil pazarlama uygulamalarını Doğa Residence otel örneğinde incelemek ve bu uygulamaların işletmelere sağladığı yararları ortaya koymaktadır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan soru formu Doğa Residence Oteli yöneticilerine uygulanmış ayrıca gözlem ve belgelerden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda yeşil pazarlama uygulamalarının uzun vadede işletmelerin maliyetlerini düşürerek karlılığını artırdığı ve itibar kazandırdığı ortaya konmuştur. Ayrıca, işletmelerin tüketici isteklerinin ve duyarlılıklarının değişmesi sonucu bu isteklere cevap vermek için yeşil uygulamalara yöneldikleri de görülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Sert, A. N. (2021). Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Doğa Residence Otel Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1–20. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/3
Bölüm
Makaleler