Destinasyon Yönetiminde Toplum Temelli Turizm: Burdur ve Isparta Yöresinde Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hatice Sarı Gök
Şafak Ünüvar

Özet

Alternatif turizm modellerinden biri olan toplum temelli turizm, toplum üzerine odaklanan, yerel halkın turizm faaliyetlerinden daha fazla fayda sağlamasını amaçlayan ve yerel toplumların kontrolü elinde bulundurmasını destekleyen stratejilerden biridir. Toplum temelli turizm modelinde, bölgedeki turizm plan ve yönetimine yerel halkın katılımı, aşağıdan yukarı planlama, yerel girişimciliğin desteklenmesi ve bölgedeki turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirilmesi son derece önemlidir. Son yıllarda Burdur ve Isparta yöresine olan turizm talebindeki artışlar ile birlikte seyahat acentaları bu yöreyi ortak bir destinasyon olarak değerlendirmekte ve tur programları hazırlamaktadır. Bu sebeple çalışmada Burdur ve Isparta yöresinde öne çıkan turizm faaliyetleri ile birlikte bu bölgedeki turizm gelişiminin yönetim ve planlama çalışmalarını tespit etmek için turizm ile ilgili görevlerde ve çalışmalarda bulunan 16 katılımcı ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşme sonuçları nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz ve içerik analizi yapılarak veriler MAXQDA 2018 programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre destinasyon yönetimi ile toplum temelli turizm temaları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Özellikle, yörede turizm faaliyetlerinin gelişmesi ile istihdam ve yerel yatırımların artacağı tespit edilmişti. Böylelikle, bölgenin ekonomik olarak güçlenmesi sağlanacaktır. Ayrıca, bölgede turizm sektöründe yapılacak yatırımlarda yerel girişimciliğe öncelik verilmesi ve yerel girişimciliğin desteklenmesi sonuçlarına da ulaşılmıştır. Bölgedeki turizm faaliyetlerinin doğal çevreye olan olumsuz etkilerinin önlemesi için planlama ve yönetim çalışmaları ile sürdürülebilir bir destinasyon yönetiminin önemi vurgulanmıştır. * Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Destinasyon Yönetiminde Toplum Temelli Turizm Algısı: Burdur ve Isparta Yöresinde Bir Çalışma” adlı tez çalışmasından türetilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Sarı Gök, H., & Ünüvar, Şafak. (2021). Destinasyon Yönetiminde Toplum Temelli Turizm: Burdur ve Isparta Yöresinde Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1055–1073. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/118
Bölüm
Makaleler