Gönüllü Turizm Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi: Scopus Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hatice Sarı Gök

Özet

Çalışmanın amacı sistematik bir literatür taraması ile turizm alanında son yıllarda üzerinde çalışma yapılan konulardan biri olan gönüllü turizm konulu makalelerin entelektüel yapısını ortaya koymak ve bu konudaki eğilimleri ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada R yazılımı kullanılarak 1979-2021 (Ocak) yılları arasında yayınlanan Scopus veri tabanında taranan gönüllü turizm ile ilgili makaleler bibliyometrik yöntemlerle analiz edilmiştir. Çalışmada yıllara göre yayın sayıları, anahtar kelime analizleri, ortak kelime ilişki analizi, yazar ve dergi bilgileri, ortak yazar işbirlikleri atıf analizleri, ülkelerin yayın sayıları ve ülkeler arası kümeleme analizlerine yer verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda en fazla makalenin Journal of Sustainable Tourism (43 makale) dergisinde, konu ile ilgili en çok makalenin 2020 (64 yayın) yılına ait olduğu, yıllar itibari ile makale sayısının arttığı tespit edilmiştir. Ortak atıf analizinde Wearing (2001) ağda en kuvvetli yazardır. Ülkelerde arası işbirliği analizinde Amerika Birleşik Devletleri (USA), İngiltere (UK), Avustralya (Australia) arasındaki kuvvetli ilişki olduğu tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler arasındaki ilişki analizinde “Volunteer Tourism” en kuvvetli ağa sahip olan kelime olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarının turizm araştırmacılarına alanda yazılmış makalelere geniş bir perspektiften, panoramik bir bakış açısı sunmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Sarı Gök, H. (2021). Gönüllü Turizm Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi: Scopus Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1546–1567. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.780
Bölüm
Makaleler