Stajyerler; Seyahat İşletmesi Sahipleri ve Yöneticileri Bakış Açısıyla

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Kamil Yağcı
Mahmut Efendi
Süreyya Akçay

Özet

Turizm hareketleri on iki ay olmasının yanında bazı bölgelerde mevsimsel olarak da görülmektedir. Bunun ötesinde ülke içerisinde ve ülke dışında yaşanan kriz vb. nedenler ile turist sayılarında artış ve azalmalar görülmektedir. Bu nedenle bazı yıllar sektör içerisindeki personel sayısı azalırken bazı yıllarda artış göstermektedir. Bu araştırmanın amacı seyahat acentalarında stajyer olarak çalışan personelden beklentilerin ortaya konulması amacı ile ortaya çıkmıştır ve bu amaç doğrultusunda seyahat acentaları yöneticilerine dokuz adet soru sorulmuş ve staj yapanların staj süreçlerindeki çalışmalarının nasıl olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak nitel bir çalışma yöntemi belirlenmiş ve 8 seyahat acentası sahibi ve 4 seyahat acentası yönetici ile yarı yapılandırılmış görüşmeler ile araştırma tamamlanmıştır. Araştırma sonucunda anlaşılmaktadır ki stajyerlerde gelişime açık olmak, söz dinlemek, takım çalışmasına uyum ve güler yüzlü olmak gibi özellikler beklenirken, stajyer alınan kurumdan teorik bilgilerden öte uygulamalı eğitim verilmesi gibi beklentilerin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yağcı, K., Efendi, M., & Akçay, S. (2021). Stajyerler; Seyahat İşletmesi Sahipleri ve Yöneticileri Bakış Açısıyla. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1244–1259. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/130
Bölüm
Makaleler