ISSN: 2587–0890

Alan: Turizm

Türü: Hakemli Akademik Dergi

Yayınlanma Sıklığı: 3 Ay (Mart, Haziran, Eylül, Aralık)

Kapak

Hakem Kurulu ve İçindekiler

Tüm Sayı

Yayınlanmış: 13-05-2021

Koronavirüs Salgınının Tatile Çıkma Niyeti Üzerine Etkisi

S. Ceylin Şanlı- Ahmet Erdem- Kamil Unur

1671-1688

Antandros Antik Kenti’nin Kültür Turizmine Kazandırılması: Nitel Bir Araştırma

Hasret Ulusoy Yıldırım- Sultan Nazmiye Kılıç- Cevdet Avcıkurt

1689-1706

Rekreasyon Aktiviteleri Hayat Memnuniyeti ve Akademik Başarıyı Arttırıyor Mu?

Yakup Kemal Özekici- Taner Dağlıoğlu- Metin Sürme

2031-2054

Krizlerin Turist Rehberliği Öğrencilerinin Mesleki Tutumları ile İlişkisi

Aysel Kaya- Duygu Yetgin Akgün- Gülsel Çiftçi

2907-2923

Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı: Şanlıurfa Örneği

Meltem Tanburacı- Ali Rıza Mancı

2924-2944