Restoranda Yeme İçme Tercihinde Grup Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Öykü Çöker
Serdar Sünnetçioğlu

Özet

Tüketim kişiden kişiye ve üründen ürüne farklılaşan bir süreçtir. Tüketme eylemi temel olarak bitirmek anlamına gelmekte, iktisadi olarak düşünüldüğünde ise ihtiyacı sonlandırmayı ifade etmektedir. Bu doğrultuda özellikle son iki yüz yılda gerçekleşen yemek tüketimindeki farklılaşma göz önüne alındığında, yemek yeme ihtiyacının nasıl oluştuğu ve nelerden etkilendiğinin belirlenmesi sağlık, iktisat, pazarlama, antropoloji ve turizm başta olmak üzere pek çok disiplin için önem arz etmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada yemek yemenin doğası ve modern bir alışkanlık olarak evden uzakta yemek tüketiminin nasıl gerçekleştiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca spesifik olarak tüketim davranışın oluşmasında önemli bir etken olarak kabul edilen “sosyal grupların”, hangilerinin yemek seçimi üzerinde etkisi olduğu ve bu etkinin tüketici grupları arasında farklılık gösterip göstermediği belirlenmiştir. * Bu çalışma “Restoranda Yeme İçme Tercihinde Grup Etkisi” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çöker, Öykü, & Sünnetçioğlu, S. (2021). Restoranda Yeme İçme Tercihinde Grup Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1608–1630. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/152
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri