Çanakkale’de Alternatif Gastronomi Rotaları Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sezer Köseler
Berna Koçhan
Neciphan Atsız
Serdar Sünnetçioğlu

Özet

Turistlerin destinasyon tercihinde gastronomik unsurlar önemli rol oynamaktadır. Turizm işletmeleri son zamanlarda doğallığı ve özgünlüğü önemseyen ve bu nedenle de alternatif turizme yönelmiş olan turistleri çekebilmek için ürün çeşitlendirmesine gitmektedir. Bu ürün çeşitlendirme çabalarının bir örneğini ise “turizm rotaları/güzergâhları” oluşturmaktadır. Gastronomi turları ve lezzet rotalarının turizm için önemi literatürde açık şekilde görülmektedir. Bu çalışmada da Çanakkale bölgesi için alternatif gastronomi rotaları önerilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Gastronomi turizmi kapsamında nitelikli bilgi alınabileceği düşünülen üç farklı meslek grubu olmak üzere aşçı, acenta temsilcisi, tur rehberlerinden oluşan toplamda 16 katılımcı ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere içerik analizi ve betimsel analiz uygulanmıştır. Katılımcı yorumlarına bakıldığında acenta temsilcileri genellikle gastronomik zenginliğin yeterli olmadığı hakkında görüş bildirdiği görülmekteyken aşçıların ve rehberlerin gastronomik zenginliğin mevcut olduğu ancak tanıtım eksikliği bulunduğunu vurgulamışlardır. Araştırma sonucunda et ve süt ürünleri, deniz ürünleri ve şarap olmak üzere üç farklı rota örneği çıkarılmıştır. Bu rotaların daha da geliştirilerek planlayıcılara yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Köseler, S., Koçhan, B., Atsız, N., & Sünnetçioğlu, S. (2021). Çanakkale’de Alternatif Gastronomi Rotaları Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1533–1551. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/148
Bölüm
Makaleler