Amasya İlindeki İbadethanelerin İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Makbule Civelek

Özet

Kutsal unsurların ve ibadethanelerin ziyareti insanları manevi açıdan tatmin ederken turizm faaliyetlerine katılmasını da beraberinde getirmektedir. İnanç turizmi açısından önemli bir destinasyon “Şehzadeler Kenti” olarak isimlendirilen Amasya’dır. Bu çalışmanın amacı, Amasya’daki ibadethanelerin inanç turizmi potansiyelinin saptanarak mevcut durumun ortaya konmasıdır. Bu bilgilerin paralelinde inanç turizmi kapsamındaki mekanlar ziyaret edilerek görevliler ile görüşülmüştür. Aynı zamanda restorasyonu devam eden ibadethaneler için özel izinler alınarak fotoğraflar çekilmiştir. İlin turizm potansiyeline yönelik çeşitli çalışmalar yapılsa da inanç turizmini konu alan spesifik bir çalışmaya henüz rastlanmamıştır. Çalışmanın sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde ibadethanelerin inanç turizmi kapsamında tanınırlığının olmadığı, bilgi levhalarının eksik olduğu, ilin inanç turizmi bakımından henüz yeterli düzeyde yerli ve yabancı turistin çekim merkezi olmadığı görülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Civelek, M. (2021). Amasya İlindeki İbadethanelerin İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 137–151. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/167
Bölüm
Makaleler