Turizmde Maneviyat Arayış Aracı Olarak Yoga

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gizem Kandemir Altunel
Yağmur Özer
Orhan Akova

Özet

Son yıllarda dünya üzerinde artan nüfus artışıyla birlikte gelişen; gürültü, trafik, iş sıkıntıları, hastalık gibi kişiyi direkt veya dolaylı olarak etkileyen problemlerin ortaya çıkması kişileri bir arayışa itmektedir. İnsanlar bu problemlerden uzaklaşmak ve kendini bulmak amacıyla turizm adı altında birçok alt pazarı denemeye ve beraberinde yeni arayışlara girmeye başlamıştır. Bu çalışma; yoga turizmini maneviyat arayışı olarak benimseyen kişiler üzerinde yapılan nitel olay incelemesini sunmaktadır. Çalışmanın amacı; kişilerin yoga turizmi ile hangi amaçlarla inzivaya çekildiklerini saptayabilmek ve bu turizmi kullanan kişilerin geri dönüşümlerini mülakatlar aracılığıyla ve katılımcıların katkılarıyla incelemektir. Bu çalışmada insanların neden inziva alanlarına seyahat ettiklerini incelemek amacıyla yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Daha önce inziva amacıyla yoga seyahati yapmış kişiler İstanbul genelinde saptanıp bunlar arasından 30 katılımcıya 17 soru yöneltilerek güvenilir bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Veri toplama işlemi veri doygunluğuna ulaşıldığında bitirilmiş olup çalışma bulgularına göre yoga turistlerinin özellikle maneviyat arayışı olarak gerçekleştirdikleri seyahatlerinden sonra; bu kişilerde olumlu psikolojik etkiler gözle görülür bir şekilde verilen cevaplar aracılığıyla saptanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kandemir Altunel, G., Özer, Y., & Akova, O. (2021). Turizmde Maneviyat Arayış Aracı Olarak Yoga. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 152–163. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/168
Bölüm
Makaleler