AVM Ziyaret Sıklığının Yaşam Memnuniyeti, Yenilenme Deneyimi ve Deneyimleme Kalitesi Üzerindeki Etkisi: İstanbul’da Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sercan Yıldız
Meltem Altınay Özdemir
Ayşegül Acar
Orhan Akova

Özet

Bu çalışmada bireylerin boş zamanlarında gerçekleştirdikleri alışveriş merkezi (AVM) ziyaretlerinin yaşam memnuniyeti, yenilenme deneyimleri ve deneyimleme kalitesi üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma bireylerin boş zaman aktivitesi olarak AVM ziyaret sıklığı ile yaşam memnuniyeti, yenilenme deneyimleri ve deneyimleme kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi açısından önemlidir. Alan araştırmasına yönelik yapılan bu çalışmada veriler, anket tekniği ile elde edilmiştir. Veriler kolayda örnekleme yöntemiyle İstanbul’daki alışveriş merkezlerini ziyaret eden bireylerden yüz yüze toplanmıştır. Verilerin analizinde faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda; boş zaman aktivitesi olarak AVM ziyaret eden bireylerin yenilenme deneyimi ile deneyimleme kalitesi algıları arasında ve yine bireylerin yenilenme deneyimi, deneyimleme kalitesi ve AVM ziyaret sıklığı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Analiz sonucunda ayrıca boş zaman aktivitesi olarak AVM ziyaret eden bireylerin yaşam memnuniyeti algıları ile yenilenme deneyimi, deneyimleme kalitesi ve AVM ziyaret sıklığı arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yıldız, S., Altınay Özdemir, M., Acar, A., & Akova, O. (2021). AVM Ziyaret Sıklığının Yaşam Memnuniyeti, Yenilenme Deneyimi ve Deneyimleme Kalitesi Üzerindeki Etkisi: İstanbul’da Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1390–1408. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/139
Bölüm
Makaleler