Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Kuşadası’ndaki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ersin Arıkan
Gonca Kılıç
Gizem Becerikli

Özet

Karizmatik liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik yapılan bu çalışmanın evrenini Kuşadası’ndaki beş yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. Bu amaçla Kuşadası’ndaki beş yıldızlı otellerde çalışan 312 kişiye anket uygulanmıştır. Karizmatik liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde etkisinin olup olmadığı, karizmatik liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışının bireylerin bazı demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. Anketler sonucunda elde edilen veriler araştırmanın amacına uygun istatistiksel yöntemler yardımıyla analizlere tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; karizmatik liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Arıkan, E., Kılıç, G., & Becerikli, G. (2021). Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Kuşadası’ndaki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(4), 1–19. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/18
Bölüm
Makaleler