Yerli Turistlerin Destinasyon İmajları ile Davranışsal Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Şimşek
Murat Özdamar

Özet

Çalışmada Mersin’e gelen yerli turistlerin Mersin’e yönelik oluşturdukları imaj algıları ile davranışsal niyetleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada 420 yerli turistle yüz yüze iletişim kurulmuş, elde edilen anketlerden 395’i analizlerde kullanılmıştır. Analiz sonuçlarında Mersin’e gelen yerli turistlerin Mersin’e yönelik olumlu imaj algısına sahip oldukları ve katılımcıların imaj konusunda medeni hal ve eğitim durumlarına göre aralarında herhangi bir farklılık olmadığı görülmüştür. Öte yandan, katılımcıların Mersin’e yönelik imaj algıları, katılımcıların yaşlarına, cinsiyetlerine, gelir durumlarına ve meslek gruplarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışmada katılımcıların Mersin’e yönelik imaj algılarının, katılımcıların davranışsal niyetini etkileyip etkilemediğine yönelik yapılan analiz sonucunda, olumlu imaj algılarının olumlu davranışsal niyetlerini pozitif yönde etkilediği görülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Şimşek, M., & Özdamar, M. (2021). Yerli Turistlerin Destinasyon İmajları ile Davranışsal Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 811–822. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/209
Bölüm
Makaleler