ISSN: 2587–0890

Alan: Turizm

Türü: Hakemli Akademik Dergi

Yayınlanma Sıklığı: 3 Ay (Mart, Haziran, Eylül, Aralık)

Kapak

Hakem Kurulu ve İçindekiler

Tüm Sayı

Yayınlanmış: 13-05-2021

Rekreasyonel Tema Parkların Ekonomik Etkileri: İsfanbul Tema Park Örneği

Ilgın Mutlubaş- Selman Bayrakcı- Ceyhun Can Özcan

823-836

Bayramören İlçesinde Yamaç Paraşütü Turizmi

Ayhan Dağdeviren- Cansel Saral- Nariye Coşkun- Zeynep Yılmaz

881-892

Türkiye’de Macera Turisti Tipolojisi

Serhat Bingöl- Meryem Akoğlan Kozak

909-926

Turizm Fakültesi Akademisyenlerinin Sağlık Turizmine Yönelik Farkındalığının Değerlendirilmesi

Büşra Gökmen- Mustafa Cüneyt Şapcılar- Ahmet Büyükşalvarcı

1180-1198

Yerel Halkın Özel İlgi Turizmi Açısından İnanç Turizme Bakışı: KKTC Örneği

Mehmet Necati Cizrelioğulları- Özlem Altun- Tuğba Altıntaş

1246-1263

Yiyecek–İçecek İşletmelerinde Yapay Zekâ Kullanımı

Mehtap Çerkez- Özgür Kızıldemir

1264-1278

Ilgaz Mutfak Kültürü

Ayhan Dağdeviren- Hafize Temiz- Tuğba Tavşanoğlu- Burak Şirin

1540-1554

Medikal Turizm Girişimciliği: İstanbul Örneği

Fatma Doğanay Ergen- Burhan Aydemir

1607-1623