Bayramören İlçesinde Yamaç Paraşütü Turizmi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ayhan Dağdeviren
Cansel Saral
Nariye Coşkun
Zeynep Yılmaz

Özet

Bu araştırmanın amacı, Bayramören ilçesinin yamaç paraşütü turizmini SWOT analizi ile değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini Bayramören ilçesindeki kamu kurumlarının 50 çalışanı oluşturmuştur. SWOT formları, katılımcılar tarafından doldurulmuş, ardından Bayramören Kaymakamlığı yetkilileri tarafından posta ile araştırmacılara gönderilmiştir. Araştırma sonucunda ilçenin yamaç paraşütü turizmindeki en güçlü yön, doğal güzellik olarak tespit edilmiştir. İlçenin yamaç paraşütü turizmindeki diğer güçlü yönler ise ilçenin konumu, temiz havası ve çevresi, rüzgâr hızının yamaç paraşütüne uygunluğu, yamaç paraşütü için kalkış pistlerinin varlığı, turistler için huzurlu bir ortama sahip olması ve yerel halkın konukseverliği olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda ilçenin yamaç paraşütü turizmindeki en zayıf yönü, ilçeye gelen ulaşım araç sayısının oldukça yetersiz olması olarak belirlenmiştir. Konaklama, sağlık, altyapı, teknik araç gereç gibi imkânların yetersiz olmasından yerel halkın spor ve turizm bilincinin yetersiz olmasına; Bayramören yolunun bazı yerlerinin yolculuk için riskli olmasından turizm danışma bürosunun olmamasına kadar ilçenin yamaç paraşütü turizminde çok sayıda zayıf yönünün olduğu görülmüştür. Diğer taraftan araştırma sonucunda ilçenin yamaç paraşütü etkinliğinde deneyimli olmasının ilçenin yamaç paraşütü turizmindeki en büyük fırsat olduğu ortaya çıkarken etkinliklerde yaralanmalarla sonuçlanan kazaların olmasının ilçenin yamaç paraşütü turizmindeki en büyük tehdit olduğu ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Dağdeviren, A., Saral, C., Coşkun, N., & Yılmaz, Z. (2021). Bayramören İlçesinde Yamaç Paraşütü Turizmi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 881–892. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/213
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri