Küçük Ölçekli Konaklama İşletmelerinin Performansında Belirleyici Olan Unsurlar

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vedat Yiğitoğlu
Melek Şirin

Özet

Araştırmanın amacı, küçük ölçekli konaklama işletmelerinin performansı üzerinde belirleyici olan etmenleri ortaya koymaktır. Bu kapsamda öncelikle küçük ölçekli işletmelerin etkinlikleri karşılaştırmalı analiz edilmiş, sonrasında ise etkin ve etkin olmayan işletmelerin ayırt edici özellikleri ortaya koyulmuştur. Araştırma verileri Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Manavgat’ta faaliyet gösteren 24 konaklama işletmesinden yüz yüze görüşme yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde girdi odaklı Veri Zarflama Analizi ve parametrik olmayan fark testleri kullanılmıştır. Analizler sonunda sadece 6 otelin etkin, kalan 18 otelin ise etkin olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte denize yakınlık, tekrar gelen müşteri oranları, doluluk oranları, faaliyet şekli ve pansiyon türü bakımından etkin ve etkin olmayan işletmeler arasında anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna varılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yiğitoğlu, V., & Şirin, M. (2021). Küçük Ölçekli Konaklama İşletmelerinin Performansında Belirleyici Olan Unsurlar. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 893–908. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/214
Bölüm
Makaleler