Yeni Tüketiciler Arasındaki Kuşak Z’nin Tatil Tercihleri: Üniversite Öğrencileri Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Günseli Güçlütürk Baran
Gamze Özoğul
Elçin Noyan

Özet

Kuşakların davranış kalıpları, dönemin teknik, kültürel ve ekonomik olaylarına bağlı olarak farklı özelliklere sahiptir. Buna göre üreticiler için farklı bir pazar bölümüne yönelik yeni bir fırsat doğar. Buna rağmen günümüzün yeni turistik tüketicileri arasında yer alan Z Kuşağı ile ilgili sınırlı sayıda çalışma olduğu anlaşılmaktadır. Buradan hareketle çalışmanın amacı Z Kuşağının tatil tercihlerini belirlemektir. Bu bağlamda nicel çalışma yöntemi temel alınmıştır. Örneklem kapsamında toplam 225 katılımcı verisi analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre Z Kuşağındaki katılımcıların tatil süresini 4-6 gün, turizm türünü kıyı turizmi, konaklama işletmesini otel, yiyecek içecek işletmesini kafe-restoran ve ulaştırma yolunu karayolu bakımından tercih ettiği ve tatilde eğlence işletmesine gitme eğilimleri de olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuçlara dayanarak Z Kuşağının genellikle tercih ettiği kıyı turizmi çekim yerlerinde yer alan otel, kafe-restoran, ve eğlence işletmeleri gibi işletmelerin bu kuşağın ilgi ve beklentilerini karşılamak üzere çalışmalar yapması önerilir. Diğer taraftan Z Kuşağı daha çok ailesiyle birlikte tatile gitme ve tatile çıkmadan önce plan yapma eğilimleri gösterirken, ayrıca tatil ücretini kendi karşılamama eğilimindedirler. Kümeleme analizi sonucuna göre toplam üç küme ortaya çıkmıştır. Değişkenler arasından en önemli değişken tatile gidilen kişi tercihi ve en az önemli değişken ise hediyelik eşya işletmelerinden faydalanma tercihidir. Seyahat acentaları ve tur operatörleri bu bilgileri göz önüne alarak pazarlama çalışmaları gerçekleştirebilirler.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Güçlütürk Baran, G., Özoğul, G., & Noyan, E. (2021). Yeni Tüketiciler Arasındaki Kuşak Z’nin Tatil Tercihleri: Üniversite Öğrencileri Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 927–945. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/216
Bölüm
Makaleler