Festival Katılımcılarının Deneyim Temelli Sınıflandırılması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Kübra Aşan
Medet Yolal

Özet

Festivaller işletme, katılımcı ve yerel halka kazandırdığı sosyal, ekonomik ve kültürel faydalar nedeniyle yükselen bir trende sahiptir. Artan festival sayısı ve çeşitliliği rekabet ortamı yarattığından, tüketici yönelimli pazarlama stratejilerine göre festival katılımcıları üzerinde pazar bölümlendirme çalışmaları yapmak organizatörler için fayda sağlayacaktır. Buradan hareketle çalışmada deneyim ekonomileri yaklaşımı kapsamında incelenen festival deneyimleri temel alınarak festival katılımcıları üzerinde bir bölümlendirme araştırması yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye’de Sinop kentinde gerçekleşen Kuzeyfest Rock Müzik Festivali örneğinde bir alan araştırması yürütülmüştür. Anket tekniğiyle toplanan veriler üzerinde, faktör analizi, kümeleme analizi, ki-kare ve t-test analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda katılımcıların, deneyimleri ve çeşitli sosyo-demografik özellikleri kapsamında “aktif deneyimciler” ve “pasif deneyimciler” olmak üzere iki gruba anlamlı bir şekilde ayrılabildiği görülmüştür. Buna göre genç, bekar ve öğrenci oldukları görülen pasif deneyimciler, daha çok eğlence deneyimi yaşarken; eğitim düzeyi yüksek, çalışma hayatında yer alan ve yaş ortalaması nispeten yüksek olan aktif deneyimcilerin daha çok eğitim ve kaçış deneyimi yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Aşan, K., & Yolal, M. (2021). Festival Katılımcılarının Deneyim Temelli Sınıflandırılması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 964–978. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/218
Bölüm
Makaleler