İnanç Turizmi Alanındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Burcu Karasakaloğlu

Özet

Bu çalışmada, inanç turizmi ile ilgili 1998-2019 yılları arasında ulusal literatürde yayımlanan makale ve tezlerin bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesi ve bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılara rehber olması amaçlanmıştır. Çalışmada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Akademik Arama veri tabanında “inanç turizmi” kelimesi Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılarak taranmıştır. Yapılan araştırmada 52 makale ve 46 tez olmak üzere toplam 98 yayına ulaşılmıştır. İnanç turizmine ilişkin araştırmaların; yıllara göre dağılımı, çalışmanın türü, yazarın bağlı bulunduğu kurum, araştırma alanı, araştırma konusu, araştırma yaklaşımı ve tasarımı, araştırma yöntemi, araştırma analizleri, veri toplama teknikleri, örneklem grubu ve örneklem seçme yöntemi konuları incelenmiştir. Veriler istatistik programına girilmiş ve çalışmada verilerin frekans analizi ve yüzdelik dilimleri hesaplanarak inanç turizmi ile ilgili araştırmalar bibliyometrik analiz ile incelenmiştir. Çalışmada, makaleler içerisinde en çok araştırılan konunun dini yerlerin inanç turizmi kapsamında değerlendirilmesi üzerine olduğu, tezlerde ise inanç turizmine yönelik yerel halkın bakış açısı ve bir bölgenin inanç turizmi potansiyeli konularının en çok araştırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Makalelerde çoğunlukla nitel araştırma yöntemleri tercih edilirken tezlerde nicel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği belirlenmiştir. Nicel araştırma yöntemlerini kullanan makale ve tezlerin ise genellikle temel düzey istatistik analizlerinden yararlandığı sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Karasakaloğlu, B. (2021). İnanç Turizmi Alanındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1010–1027. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/221
Bölüm
Makaleler