İnanç Turizmi Açısından Deyrulzafaran Manastırı ve Ziyaretçi Profili Üzerine Bir İnceleme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Adnan Alkan

Özet

Bu çalışmada Deyrulzafaran Manastırı’nın (Mardin) dini ve kültürel önemi ile manastırı ziyaret eden ziyaretçi profili incelenmiştir. Yıl içerisinden 200.000’den fazla ziyaretçi kabul eden manastır, inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Çalışmada yöntem olarak anket tekniği uygulanmıştır. Buna göre gelen ziyaretçi profilini tespit etmek için basit rasgele örnekleme yöntemine göre seçilen 400 birey ile bir anket yapılmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS 22 paket programında betimleyici istatistiklerden yararlanılarak ve çeşitli istatistiksel analizler kullanılarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Buna göre; manastırı ziyaret eden ziyaretçilerin daha çok kadınlardan oluştuğu, yaş gruplarının çoğunlukla 18-35 yaş aralığındaki genç nüfustan ve yüksek eğitim düzeyine sahip bireylerden oluştuğu gözlenmektedir. Ziyaretçilerin %97’sinden fazlası ülke içinden gelirken, geriye kalanı ise Almanya, İsveç ve Kanada gibi ülkelerden gelmektedir. Manastırın mimari yapısı ve oluşturduğu ambiyans, ziyaretçiler tarafından en fazla beğenilen unsurlar olarak göze çarpmaktadır. Sonuç olarak Deyrulzafaran Manastırı, dini ve kültürel değeri dikkate alındığında Türkiye’deki İnanç turizmi bakımından önemli bir değer ve büyük bir potansiyel barındırdığı çalışmayla birlikte ortaya konmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Alkan, A. (2021). İnanç Turizmi Açısından Deyrulzafaran Manastırı ve Ziyaretçi Profili Üzerine Bir İnceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1044–1059. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/223
Bölüm
Makaleler