Kültür Turizmi Bağlamında Sema Gösterilerinin Duygu Analizi: İstanbul, Kapadokya, Konya Karşılaştırması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İbrahim Akın Özen

Özet

Sema; Allah’a ulaşma yolunun derecelerini sembolize eden, içinde dini öğe ve temalar barındıran ve bu haliyle ayrıntılı kural ve niteliklere sahip bir tören olarak tanımlanmaktadır. “Mevlevi sema törenleri” 2005 yılında UNESCO tarafından korunması gereken Somut Olmayan Kültürel Mirası başyapıtı olarak ilan edilmişitir. Bu tarihten sonra sema gösterilerine yönelik küresel farkındalık artmıştır. Bu çalışmanın temel amacı kültür turizmi kapsamında Sema gösterilerinin yabancı turistlerin bakış açılarına göre değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda İstanbul ve Nevşehir/Kapadokya’da iki işletme ve Konya Mevlâna Gösteri Merkezin’ne ait dijital metinlerden oluşan yabancı turist yorumları Tripadvisor sitesinden toplanmıştır. Toplanan veriler metin madenciliği yöntemlerinden duygu analizi ve kümelenme tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Duygu analizi sonuçlarına göre, turistlerin gösteriler ile ilgili olumlu bakış açılarının ortalaması kayda değer oranda (%77) yüksek çıkmıştır. Kümeleme analizi sonuçlarına göre her üç gösteri için yabancı turist algıları yüksek oranda “Kültürel” boyutta sonra sırası ile “Dinsel” ve “Turistik şov” boyutlarında oluşmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özen, İbrahim A. (2021). Kültür Turizmi Bağlamında Sema Gösterilerinin Duygu Analizi: İstanbul, Kapadokya, Konya Karşılaştırması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1077–1089. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/225
Bölüm
Makaleler