Turizm Fakültesi Akademisyenlerinin Sağlık Turizmine Yönelik Farkındalığının Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Büşra Gökmen
Mustafa Cüneyt Şapcılar
Ahmet Büyükşalvarcı

Özet

Sağlık turizmi sağladığı ekonomik katkılardan dolayı dünya genelinde kabul gören önemli alternatif turizm türlerinden birisidir. Sektöre getirilen uluslararası standartlar gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin de kalite ve nitelik olarak gelişmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple plan, politika ve istihdam gibi alanların etkilenmesi başta turizm sektörünün bütün paydaşlarını ilgilendirmektedir. Bu çalışmada turizm paydaşları arasında önemli bir yeri bulunan turizm akademisyenlerinin sağlık turizmine yönelik farkındalıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda birincil veri elde etmek için Ankara ve Konya ilinde bulunan 3 üniversitenin turizm fakültelerinde görevli 19 akademisyen ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre akademisyenler, Türkiye’de sağlık turizmi potansiyelinin var olduğunu ve özellikle medikal turizmde avantajlı konumda bulunulduğunu ancak başta tanıtım olmak üzere pazarlama faaliyetlerinde yetersizlik olduğunu vurgulamışlardır. Çalışma sonucuna göre akademisyenlerin sağlık turizminde genel bilgilere sahip olduğu ancak sağlık kuruluşlarının yapmış olduğu uygulamalar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Gökmen, B., Şapcılar, M. C., & Büyükşalvarcı, A. (2021). Turizm Fakültesi Akademisyenlerinin Sağlık Turizmine Yönelik Farkındalığının Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1180–1198. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/231
Bölüm
Makaleler