Sosyal Turizme Yeni bir Bakış: Türkiye’nin Alternatif Kamp İncelemesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hilal Akdemir

Özet

Sosyal turizm, Avrupa ülkelerinde genellikle dezavantajlı bireylerin sosyal yaşama katılımını arttırmak ve eşit bir toplumsal yapı oluşturmak amacı ile uygulanan bir turizm stratejisidir. Türkiye’de ise sosyal turizm uygulamaları ve akademik alana yansımaları oldukça kısıtlı olmakla birlikte genellikle bu uygulamalar belediyelerin imaj çalışmaları için yapılmaktadır. Buna rağmen, Antalya’da bulunan Türkiye’nin Alternatif Kamp uygulaması Avrupa Sosyal Turizm uygulamalarına örnek bir modeldir. Bu araştırmanın amacı, örnek vaka olarak ‘Alternatif Kampı’ inceleyerek ülkemizde uygulanan sosyal turizme yeni bakış açısı getirmektir. Araştırma etnografik alan araştırması yöntemi kullanılarak tamamlanmıştır. Araştırma verileri katılımcı gözlem metodu, yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler ve ikincil belgeler ile toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre (1) erişilebilirlik, (2) çeşitlilik, (3) bütünlük kapsayıcı bir sosyal turizm uygulamasının 3 temel bileşenidir. Araştırma sonucunda sosyal turizm kavramına yeni bir tanım önerisi getirilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akdemir, H. (2021). Sosyal Turizme Yeni bir Bakış: Türkiye’nin Alternatif Kamp İncelemesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1328–1343. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/240
Bölüm
Makaleler