Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İli

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nevin Yavuz
Gökçe Yüksek

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yapılan demir yolu ulaştırması ile ilgili makalelerin profilini ortaya koymak, bu makalelerin demir yolu ulaştırması politika ve planlarının belirlenmesindeki rolünü tespit etmektir. Çalışmada ULAKBİM veri tabanında yer alan demir yolu ulaştırması konulu makaleler bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Bununla birlikte çalışmada elde edilen veriler, demiryolu ulaştırması ile ilgili kalkınma planları ve stratejik planlar ile karşılaştırılmıştır. ULAKBİM’ de yayınlanan demir yolu ulaştırması konulu makaleler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 1994-2017 yılları arasında ULAKBİM’ de yayımlanan ve ulaşılabilen 120 makale oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre 2003 yılından sonra makale sayılarında ve makale konularında artış gerçekleştiği ancak makale konuları içerisinde turizm ulaştırması ile doğrudan ilişkili makalelerin olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte kalkınma planları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı stratejik planları ve TCDD stratejik planlarının amaçlarının belirlenmesinde yayımlanan bilimsel makalelerin etkisinin yok denecek kadar az olduğu görülmüştür.


* Bu makale Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünce kabul edilen yüksek lisans tez özetidir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yavuz, N., & Yüksek, G. (2021). Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İli. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1831–1846. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/271
Bölüm
Makaleler