Türkiye’deki Turist Rehberlerinin Tur Denetimlerine Yönelik Algıları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sinan Gökdemir

Özet

Denetleme kavramı çok eski tarihlere dayanmaktadır ancak tur ve turist rehberliği denetimi konusunda günümüzde yapılmış teorik ya da bilimsel bir çalışma yok denecek kadar azdır. Turist rehberlerinin bu konudaki algıları, denetimden memnuniyetleri ya da mağduriyetleri konusunda yapılmış çalışma yoktur. Turist rehberlerinin yapılan tur ve turist rehberi denetimine yönelik algılarının ve yapılan denetimlerde turist rehberlerinin bir mağduriyet yaşayıp yaşamadıklarının ortaya konulması amaç edilen araştırmanın, rehberlere ve rehberlerin uygulamadaki ortakları olan seyahat acentalarını ve ilgili diğer bütün paydaşları bilgilendirme anlamında önem arz ettiği düşünülmektedir. Araştırmanın örneklemini 158 turist rehberi oluşturmaktadır ve bu rehberlerin anketlere verdikleri yanıtlar sosyal bilimler alanı için geliştirilen istatistik veri çözümleme programı ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, turist rehberlerinin, yapılan denetimlerde denetmenlerin kendilerine davranışlarından memnun oldukları ve yapılan denetimlerde mağduriyet yaşamadıkları tespit edilmiştir. Yine denetimler ve denetmenler sayesinde mesleğe güven duydukları aynı zamanda da bu denetimler sayesinde denetimlerin işleyişi ile ilgili bilgi edindikleri elde edilen sonuçlar arasındadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Gökdemir, S. (2021). Türkiye’deki Turist Rehberlerinin Tur Denetimlerine Yönelik Algıları. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2071–2086. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/286
Bölüm
Makaleler