Turizm Sektörü ve Hollanda Hastalığı: Türkiye Örneği (2000 - 2020)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Erol Bulut
Özgür Şahan

Özet

Hollanda Hastalığı, 1960'larda doğal gazın keşfinden sonra Hollanda imalat sanayinin gerilemesini tanımlamak için kullanılmıştır. Hollanda Hastalığı kavramı daha sonra petrol, doğal gaz, tarım, mineraller, sıcak para ve turizmi içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de turizm sektörünün Türkiye’nin uluslararası rekabetçiliğine zarar verip vermediğini ve ülkeyi 2000’li yıllardan sonra sanayisizleşmeye sürükleyip sürüklemediğini araştırmaktır. Bu çalışmada yöntem olarak reel efektif döviz kuru, dış turizm gelirleri ve cari açık arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Türkiye’de yoğun sermaye girişlerinin 2004-2014 yılları arasında reel efektif döviz kuru düşürmede ilk sırada, dış turizmin ise ikinci sırada olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular ışığında turizm sektörünün Türkiye’de Hollanda Hastalığına neden olduğu söylenemez. Ancak çalışmada dış turizmin, sıcak paradan sonra TL’nin aşırı değerlenmesine neden olarak ülkenin imalat sanayinin montaj sanayine dönüşmesine yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Bulut, E., & Şahan, Özgür. (2021). Turizm Sektörü ve Hollanda Hastalığı: Türkiye Örneği (2000 - 2020). Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2132–2151. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/291
Bölüm
Makaleler