Restoran Müşterilerinin Instagram’da Önem Verdikleri Faktörler ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aslı Albayrak

Özet

Dünyada son 30 yıllık süreçte bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler hem kişilerin hem de işletmelerin yaşam içinde hayatın normal seyrini değiştirmiştir. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte de basit bireysel ilişkilerden uluslararası ticarete kadar hemen her faaliyet internet sayesinde yapılmaya başlamıştır. Bu noktada kişilerin tanıdıklarıyla birlikte olma yeni arkadaşlar edinme ve kendini ifade etme gibi isteklerinin karşılanması için sosyal medya kavramı ortaya çıkmıştır. Günümüzde tüm dünyada en fazla kullanılan sosyal mecralardan biri de Instagram’dır. Bu çalışmanın amacı, tüm dünyada en yaygın kullanılan sosyal medya mecralarından biri olan Instagram’da kullanıcılarının restoranlarla ilgili önem verdikleri unsurları ve bu unsurların satın alma niyeti üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Çalışma alan araştırması olarak 375 kişiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada anket yönetimi kullanılmış ve müşterileri Instagram sayfası bulunan restoranlarda sırasıyla Güven, Paylaşım, Konum ve Fiyat faktörüne önem verdikleri ve bu faktörlerin katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık gösterdiği, Paylaşım ve Konum faktörlerinin de müşterilerinin satın alma niyetlerini etkilediği saptanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Albayrak, A. (2021). Restoran Müşterilerinin Instagram’da Önem Verdikleri Faktörler ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2180–2196. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/294
Bölüm
Makaleler