Açık Alan Rekreasyon Aktivitelerine Katılmayı Motive Eden Faktörlere Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ebru Gözen

Özet

Çalışmanın temel amacı, öncelikle ‘rekreasyon aktivitelerine katılım motivasyon ölçeği’ geliştirmektir. Literatür taraması sonucu ölçek geliştirilmiştir. Veriler, 2019 yılında Antalya destinasyonunda spor kulüplerine üye olan ve olmayan amatör rekreasyon katılımcılarına uygulanan anket ile toplanmıştır. Ölçek ile ilgili açımlayıcı ve doğrulayıcı analizler gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi sonucuna göre, toplam varyansın %60,86’sını açıklayan beş boyutlu (başarı odaklılık, zorluklara meydan okuma, risk alma, bireysellik ve yenilik) ölçek elde edilmiştir. KMO değerleri incelendiğinde, 0,50’nin altına düşen bir değer olmadığından dolayı boyutların KMO değerleri kabul edilebilir düzeydedir. Boyutlardaki ifadelerin faktör yüklerine bakıldığında ise, en düşük olan değer 0,485’dir ve 0,40 altında herhangi bir değer olmaması, ifadelerin boyutlar için uygun olduğunu göstermektedir. CA değerleri ise, 0,80 üstüdür ve bundan dolayı boyutlar güvenilirdir ve iç tutarlığa sahiptir. Faktör analizi sonrasında yapısal eşitlik modeli aracılığıyla DFA analizi yapılmıştır. Sonuçlara göre modelin uyum iyiliği yeterlidir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Gözen, E. (2021). Açık Alan Rekreasyon Aktivitelerine Katılmayı Motive Eden Faktörlere Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2197–2209. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/295
Bölüm
Makaleler