Turistik Bölgelerde Yaşayan Yerel Halkın Rekreatif Faaliyetlerine Yönelik Algılamaları: Kapadokya Bölgesi Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sevim Kül Avan
Suat Karaküçük

Özet

Turizm ve rekreatif faaliyetler destinasyona gelen ziyaretçileri etkilediği gibi yerel halkı da olumlu ve olumsuz şekilde etkilemektedir. Bundan dolayı turizm bölgelerindeki önemli bir paydaş olan yerel halkın rekreasyon faaliyetlerinin gelişimine karşı algıları araştırılmalı ve sonuçlar doğrultusunda gerekli planlamalar yapılmalıdır. Araştırmanın amacı, turizm bölgelerinde yaşayan yerel halkın, bölgede yapılan rekreatif faaliyetlerine yönelik tutumlarını belirlemek, rekreatif faaliyetlerin halk üzerinde etkilerini tespit etmektir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın verileri 2019 yılı Aralık ayı içerisinde Kapadokya Bölgesi’nde ikamet eden 22 kişiyle görüşme yapılarak elde edilmiştir. Çalışma sonucunda yerel halkın bölgede turizm faaliyetlerinin yapılmasından rahatsız olmadığı belirlenmiştir. Bunun yanında turistlerin bölgeye gelmesinin olumlu sonuçları içinde en çok gelir ve istihdam üzerinde etkisinin olduğu, olumsuz sonuç olarak ise fiyat pahalılığı yaratması olduğu belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kül Avan, S., & Karaküçük, S. (2021). Turistik Bölgelerde Yaşayan Yerel Halkın Rekreatif Faaliyetlerine Yönelik Algılamaları: Kapadokya Bölgesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2486–2505. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/313
Bölüm
Makaleler