Sosyal Medya Uygulamalarının Yiyecek-İçecek İşletmesi Tercihine Etkileri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hüseyin Pamukçu

Özet

Sosyal medya uygulamaları, ürün veya hizmet üreten tüm işletmeler için vazgeçilmez bir noktaya ulaşmıştır. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde sahip olduğu üstünlükler ve teknolojik ilerlemeler yiyecek-içecek işletmelerinin ön plana çıkmasına vesile olmaktadır. Böylece gün geçtikçe yiyecek-içecek işletmeleri, sosyal medya uygulamalarını kullanmada daha hevesli olmaktadır. Çalışmanın temel amacı sosyal medya uygulamalarının yiyecek-içecek işletmesi tercihine etkilerini incelemektir. Katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenerek, tüketicilerin satın alma niyetlerine etki eden faktörlerin incelenmesi çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Nicel açıdan betimsel araştırma modelinden faydalanılan araştırmada, kolayda örnekleme yöntemi ile 387 tüketiciye ulaşılmıştır. Çalışmanın verileri anket aracılığıyla elde edilmiştir. Anketler katılımcılara 2020 yılının Şubat ve Mart aylarında uygulanmıştır. Elde edilen veriler katılımcıların çoğunluğunun erkek (%56,6); 26-34 yaş arası (%41,3) ve lisansüstü mezunu (%53,2) olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma kapsamında yiyecek-içecek işletmelerinin sosyal medya uygulamalarına önem vermeleri ve içerik kalitesi ve fiyat politikalarını mobilleşme ve sosyalleşme üzerinde geliştirdiklerinde tüketici satın alma niyetlerini olumlu yönde arttırdıkları ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Pamukçu, H. (2021). Sosyal Medya Uygulamalarının Yiyecek-İçecek İşletmesi Tercihine Etkileri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2761–2782. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/328
Bölüm
Makaleler