Krizlerin Turist Rehberliği Öğrencilerinin Mesleki Tutumları ile İlişkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aysel Kaya
Duygu Yetgin Akgün
Gülsel Çiftçi

Özet

Türkiye, stratejik konumu bakımından farklı krizlerle karşılaşma olasılığı yüksek bir ülkedir. Turizmde yaşanan krize karşı alınan önlem olarak devlet ve işletme politikalarının yanı sıra turizm sektörünün en önemli aktörlerinden olan turist rehberlerinin de mesleklerine karşı olumlu tutum geliştirmeleri önemlidir. Bu anlamda turist rehberi yetiştiren kurumlara önemli görevler düşmektedir. Bu noktadan hareketle, çalışmada Türkiye’de yaşanan ve turizm sektörünü etkileyen krizlerin turist rehberliği öğrencilerinin mesleki tutumları ile ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada karma yöntem benimsenmiş olup veriler, Türkiye’de turist rehberi yetiştiren yükseköğretim kurumlarındaki 424 öğrenciye anket uygulanarak, 19 öğrenci ile de yüz yüze görüşme yapılarak elde edilmiştir. Çalışma sonucunda krizin, turist rehberliği öğrencilerinin mesleki tutumları ile düşük düzeyde olumsuz ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Özellikle turist rehberliği öğrencilerinin, yaşanan krizlerden ders çıkardıkları, kendilerini geliştirmek, donanımlı, tercih edilen bir turist rehberi olmak ve mesleği icra etmek istedikleri, geleceğe umutla baktıkları ve meslekte başarılı olacaklarına inandıkları tespit edilmiştir.


* Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen 1705E135 no.’lu “Turizmde Yaşanan Krizin Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarına Etkisi” adlı proje kapsamında hazırlanmış ve ABD-Orlando’da 11-18 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşen "5th World Research Summit for Tourism and Hospitality" kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kaya, A., Yetgin Akgün, D., & Çiftçi, G. (2021). Krizlerin Turist Rehberliği Öğrencilerinin Mesleki Tutumları ile İlişkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2907–2923. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/336
Bölüm
Makaleler