Üç Tarafımız Müşterek Deniz, Dört Tarafımız Çitleme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Saim Aslan
Alper Aslan

Özet

Kitle turizminin itkisiyle beraber yasal olarak kamu malı olan “sahiller” gün geçtikçe neoliberal sermayenin iştahını kabartmakta ve sermaye baskısı altına alınmaktadır. Bu baskı neticesinde sermayenin sahilleri ele geçirme pratikleri, diğer bir değişle “çitleme pratikleri” gün geçtikçe gün yüzüne çıkmaktadır. Eleştirel turizm araştırmaları yazınına özgün bir katkı sunma peşinde olan bu çalışma; sermaye baskısı altındaki sahillerin nasıl çitlendiklerini ele almakla birlikte, çitlemelerin ikiz kavramı olan müşterek kavramı çerçevesinde sahillerin müşterekleştirilmesi adına verilen mücadeleleri ve olası müşterekleş(tir)me pratiklerini keşfetme amacı taşımaktadır. Türkiye’nin en uzun kıyı şeritli ili olan Muğla özelinde ele alınan çalışmada ikincil kaynaklara dayalı dokümanların eleştirel analizi yapılmıştır. Müşterek kavramının “kapitalist müşterekler”, “kapitalizm ve müşterekler” ve “anti-kapitalist müşterekler” kuramsal kavramsallaştırması çalışmanın özgün katkılarındandır. Muğla’da faaliyet gösteren MUÇEP (Muğla Çevre Platformu) gibi STK’ların faaliyetleri, yerel halkın çitlemelere karşı duruşu ve bu karşı duruştaki elbirliği, sahiller bağlamındaki çitlemelerin yerel ve ulusal basında gündem oluşturması gibi unsurlar sahillerin müşterekleştirilmesi adına umut veren mücadelelerdir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Aslan, S., & Aslan, A. (2021). Üç Tarafımız Müşterek Deniz, Dört Tarafımız Çitleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2985–3001. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/341
Bölüm
Makaleler