Güvenlik Özgürlük İkileminde Küresel Turizmin Risk ve Fırsatları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ertan Özçoban
Hulusi Gölpınar

Özet

Demokratik devletler hem güvenliği yerine getirip aynı zamanda özgürlüklerin en az düzeyde kısıtlanması noktasında denge arayışında iken turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve denetlenmesinde de önemli bir rol üstlenmektedir. Küresel turizm, devletlerin istihbarat faaliyetleri, terörle mücadele, ekonomik güvenlik, doğal ve kültürel varlıkların güvenliğinin sağlanması ve asayiş olaylarının denetimi gibi konularda tehdit unsurları oluştururken aynı zamanda bu alanlar için de belirli fırsatlar içermektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, dünya ekonomisinde en hızlı büyüyen sektörlerden birisi olan turizm sektörünün, devletler açısından güvenlik-özgürlük dengesinde meydana getirdiği risk ve fırsatların analizidir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmalardan faydalanılarak, alanyazın taranmıştır. Bu kapsamda, turizm ve güvenlik gibi iki farklı bilim dalının teorik kesişim noktaları güvenlik yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırmada, turizmin, özgürlük ve güvenlikle olan ilişkisinde, tek yönlü bakış açısının yeterli olmayacağı, yerel halkın turizm destinasyonlarındaki fırsat ve risk dengesinin korunmasında önemli bir güç olduğu ve turizm endüstrisinin geliştirilmesi için devletlerin güvenlik-özgürlük dengesini kuran temel politika ekseninin, müdahaleci değil önleyici güvenlik yaklaşımları ile desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özçoban, E., & Gölpınar, H. (2021). Güvenlik Özgürlük İkileminde Küresel Turizmin Risk ve Fırsatları. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 3038–3050. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/344
Bölüm
Makaleler