Mavi Büyüme Stratejisi: Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Turizmine Yönelik Bir İnceleme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bayram Akay

Özet

Mavi Büyüme Stratejisi balıkçılık, deniz turizmi, mavi enerji, deniz tabanı madenciliği ve mavi biyoteknoloji gibi çeşitli denizcilik faaliyetlerini ayrı ayrı yönetmek yerine birlikte yönetilmesinden daha fazla değer elde edilebileceği felsefesine dayanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, mavi büyüme stratejisini Türkiye’nin kıyı ve deniz turizmi açısından değerlendirmektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden arşiv/doküman taraması tekniğine dayanmaktadır. Sonuç olarak, 2019 yılında Türkiye’nin, Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarına yaklaşık 20 milyon turist gelmiş ve deniz turizmi tesisleri 300.000 kurvaziyer turisti ağırlamış ve deniz turizminden 5,9 milyar $ gelir elde etmiştir. Türkiye’de mavi büyüme sektörlerinden deniz turizmi ve su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri yapılırken, mavi enerji, mavi bioteknoloji ve deniz tabanı madenciliği alanında sınırlı faaliyetler söz konusudur. Yarımada şeklindeki Türkiye, mavi büyüme potansiyelinden daha fazla ekonomik katma değer ve istihdam sağlayabilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akay, B. (2021). Mavi Büyüme Stratejisi: Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Turizmine Yönelik Bir İnceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 3051–3063. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/345
Bölüm
Makaleler