Türkiye’de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitiminin Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Barış Demirci
Gizem Sultan Sarıkaya
Ersan Erol

Özet

Bu araştırmanın amacı Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitiminin değerlendirilmesidir. Mevcut durumu belirlemek amacıyla SWOT Analizi yapılarak bölüme ait genel bir çerçeve ortaya konulmuş ve ardından Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan ikincil veriler kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de lisans düzeyinde eğitim vermekte olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün yer aldığı üniversiteler oluşturmaktadır. İlgili üniversiteler devlet üniversitesi ve normal öğretim eğitimi olan üniversiteler ile sınırlandırılmıştır. Örneklem grubunun seçilmesinde ise orantısız tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü akademisyenlerinin kadro ve yayın sayıları ve en son mezun oldukları anabilim dalı ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu’nun resmi internet sitesinden alınarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda 2016, 2017 ve 2018 yıllarına göre üniversitelerin Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün kontenjanlarına ve doluluk oranlarına bakıldığında boş kontenjan bulunmamaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde yer alan öğretim üye ve elemanlarının ise ağırlıklı olarak Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı mezunu oldukları görülmektedir.


*Bu makale, XXIII. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Demirci, B., Sarıkaya, G. S., & Erol, E. (2021). Türkiye’de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitiminin Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3311–3324. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/359
Bölüm
Makaleler