Türkiye’deki Gastronomi Müzelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Barış Demirci

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki gastronomi müzelerinin web sitelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma evrenini Türkiye’deki bütün gastronomi müzeleri oluşturmaktadır. 27 gastronomi müzesi değerlendirmeye alınmış web sitesi olan 21 gastronomi müzesi incelenmiştir. Web sitesi değerlendirme formu aracılığıyla içerik analizi yapılmıştır. Web siteleri tanıtım açısından birçok bilgiye yer verirken bulunduğu destinasyonun tanıtımına yönelik bilgiler sınırlıdır. Müşteri iletişimi kapsamında iletişim kanallarına yer verirken sosyal medya hesaplarının web sitesinde yer alma oranı düşüktür. Ayrıca gastronomi müzelerinin web siteleri medya ilişkileri, kurumsal kimlik ve tasarım açısından yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gastronomik etkinlikler kapsamında değerlendirilen gastronomi müzeleri destinasyonlar için önemli bir çekicilik unsurudur. Turistlerin ziyaret etmeden önce web sitelerini incelediklerinden hareketle, gastronomi müzelerine web sitelerini daha etkin hale getirmeleri ve yönetmeleri önerilmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Demirci, B. (2021). Türkiye’deki Gastronomi Müzelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1184–1199. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.761
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri