Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Mert Paslı

Özet

Araştırmanın amacı sakin şehirler üzerine yazılmış lisansüstü tezleri bibliyometrik analiz yöntemi ile değerlendirmektir. Araştırmada, 2010-2020 yılları arasında Türkiye’de yayımlanan tezler incelenmiştir. Veriler, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında bulunan tarama terimi kısmında “cittaslow”, “sakin şehir”, “yavaş şehir”, “sakin kent”, “yavaş kent” anahtar kelimeleri ile 10.11.2020-11.11.2020 tarihlerinde taranmış ve ilgili alanda toplamda 99 lisansüstü tezin yer aldığı tespit edilmiştir. Tespit edilen 99 lisansüstü tezden 5’ine çeşitli kısıtlamalardan dolayı ulaşılamamış ve 94 lisansüstü tez incelenmiştir. Araştırma kapsamında, tezin türü, enstitü, danışman unvanı, anabilim dalı, araştırmanın çalışıldığı üniversite, yayımlandığı yıl gibi parametreler değerlendirilmiştir. Araştırmaya konu olan verilerin analizinde yüzde ve sıklık dağılımları incelenmiş; bibliyometrik analizlerden faydalanılmıştır. Sakin şehir kriterleri ve sakin şehirlerle ilgili yapılan çalışmaların 2019 yılında artış gösterdiği ve birçok farklı bilim dalı tarafından konunun incelendiği sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Paslı, M. M. (2021). Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1005–1017. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.750
Bölüm
Makaleler