Beş Yıldızlı Otel Çalışanlarının Covid-19 Sürecini Değerlendirmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Serap Özdemir Güzel

Özet

Gittikçe artan uluslararası seyahat kısıtlamaları otelcilik endüstrisine darbe vurmuş ve tüm ekonomik sektörlerde olduğu gibi iş gücünün azalmasına yol açarak iş kaybına yol açmıştır. Bu çalışmanın temel amacı Covid-19’un otel işletmeleri çalışanları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarının Covid-19 salgın sürecinde yaşamış oldukları zorlukların, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi ve gelecek planlarına ilişkin düşüncelerinin ve beklentilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul Beşiktaş bölgesinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışan toplam yirmi dokuz katılımcı ile online görüşme formu aracılığıyla veri toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda Covid-19 salgını döneminde otellerin personelini mağdur etmeden bir süreç yönetimi planladığı ve çeşitli hijyen önlemleri aldıkları tespit edilmiştir. Çalışanlar açısından sürecin ekonomik sıkıntı yarattığı, iş güvencesizliği kapsamında tehdit oluşturduğu, sektör değişikliği ve kişisel gelişim konusunda ise fırsat yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte Covid-19 sonrası dönemde çalışanların büyük bir çoğunluğunun kariyer planlamalarında bir değişiklik düşünmediği elde edilen diğer bir sonuçtur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özdemir Güzel, S. (2021). Beş Yıldızlı Otel Çalışanlarının Covid-19 Sürecini Değerlendirmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1018–1033. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.751
Bölüm
Makaleler