‘Kadın ve Turizm’ Konulu Çalışmaların Görsel Haritalama Tekniğine Göre Bibliyometrik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Çilem Elmas
Ebru Zümrüt Boyacıoğlu

Özet

Günümüzde toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlılığın yansıması olarak kadın çalışmaları sıklıkla incelenen alan haline gelmiştir. Hizmet sektörü içinde yer alan ve işlerin önemli bir bölümünün kadın odaklı olması nedeni ile turizm sektörü; emek-yoğun yapısı yanında kadın-yoğun özelliği de göstermektedir. Turizmin sayısal olarak büyümesi ve sosyoekonomik etkilerinin bireylerin gelişimlerine katkısı nedeni ile kadın ve turizm olgularını birlikte ele alan çalışmalarda artış yaşanmaktadır. Çalışmada bibliyometrik yöntem ile Vosviewer paket programı kullanılarak “kadın” ve “turizm” kavramlarına yönelik içerik analizi yapılmıştır. Çalışma kapsamında Web of Science veri platformundan elde edilen 3245 çalışma incelemeye tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler görsel haritalama tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Anahtar sözcükler üzerinden yapılan eşdizimlik analizine göre altı farklı tema belirlenmiş ve Tourism, Gender, Cross-Border Reproductive Care, Motivation, Sustainable Tourism ve Segmentation olarak gruplandırılmıştır. Araştırma kapsamında en çok makale türünde çalışmaya ulaşılmıştır. Alanyazında kadın konusunun ağırlıklı olarak konaklama işletmeleri ölçeğinde incelendiği belirlenmiş ve çalışmaların 1975’te başlayıp 2010 yılından sonra artış gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre turizmde kadınlar ağırlıklı olarak cam tavan engelleri, ücret ayrımcılığı, çalıştıkları departmanlar ve yönetim kademelerindeki rollerine ilişkin konularda incelenmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Elmas, Çilem, & Boyacıoğlu, E. Z. (2021). ‘Kadın ve Turizm’ Konulu Çalışmaların Görsel Haritalama Tekniğine Göre Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1051–1069. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.753
Bölüm
Makaleler